Prijava bebe nakon kućnog porođaja

Prijava bebe nakon kućnog porođaja nije nimalo lak zadatak.

Srbija spada u grupu zemalja koje nisu zakonski uredile oblast prava žene da odluči gde će se poroditi (u kući, porodilištu…) što u velikoj meri utiče na pravnu nesigurnost, i neujednačenu praksu kada je u pitanju prijava deteta nakon rođenja u kućnim uslovima.

Ovo je u suštini – pitanje ljudskih prava. Prava na privatnost, autonomiju volje i samoodređenje u odnosu na svoje telo, kao i fundamentalno ljudsko pravo na upis činjenice rođenja u matične knjige. Ova prava su garantovana međunarodnim konvencijama i Ustavom Srbije.

Continue reading Prijava bebe nakon kućnog porođaja