Istraživanje o dojenju u Srbiji

Srbija je među zemljama sa najnižom stopom dojenja u Istočnoj Evropi, pokazuje nedavno sprovedeno istraživanje mreže SteadyHealth na uzorku od 200 majki u Srbiji, kako iz urbanih područja tako i iz okolnih ruralnih sredina.

Većina majki u Srbiji (9 od 10) započne dojenje svojih beba, ali i pored ovako visoke stope ranog dojenja, svega 13.7% majki isključivo doji svoje bebe tokom prvih šest meseci njihovog života. Isključivo dojenje u prvih šest meseci ima brojne koristi i za majku i za dete – umanjuje šanse za respiratorne infekcije i dijareju, utiče na razvoj inteligencije kod beba, značajno doprinosi oporavku majke nakon porođaja i umanjuje rizik za pojavu raka kod majki.

Continue reading Istraživanje o dojenju u Srbiji

Istraživanje o dojenju u zemljama regiona

Dojenje ima višestruke koristi za majke i decu, i predstavlja ključni faktor za unapređenje zdravlja čega je velika većina majki u Srbiji svesna. Uprkos tome, samo jedna od 10 majki i dalje doji dete u uzrastu od šest meseci. Zbog čega je takva situacija? Da li i kako tome doprinose doktori i zdravstveni radnici, društvo ili možda same majke? O tome kako je Srbija pozicionirana u poređenju sa drugim zemljama u regiji, i koja su potencijalna rešenja kako bi se stopa dojenja mogla povećati, čitajte u nastavku teksta.

Nezavisna međunarodna zdravstvena informaciona mreža SteadyHealth nedavno je sprovela istraživanje o dojenju na teritoriji Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, čije ćemo rezultate podeliti sa vama u ovom članku. Istraživači su ispitivali lične stavove majki, njihovog društvenog okruženja, i pružalaca zdravstvenih usluga prema dojenju, u Srbiji, Hrvatskoj i BiH – zemljama koje su deo evropskog regiona Svetske zdravstvene organizacije sa najnižim globalnim stopama dojenja.

Continue reading Istraživanje o dojenju u zemljama regiona